Guangzhou 3E Machinery Co., Ltd.

98# Tai An Road, Xinqiao Village, Panyu Area, Guangzhou, Guangdong 511450
China China

Equipos de Reciclaje Detalles de la Actividad de la Empresa

Tipos de Equipamiento (Plástico)
Granuladoras
Granuladoras
Líneas de Reciclaje de Plástico Duro
Líneas de Reciclaje de Plástico Duro
Trituradoras
Trituradoras
Líneas de Reciclaje de Plástico Blando
Líneas de Reciclaje de Plástico Blando
Tipos de Equipamiento (Papel)
Trituradoras
Trituradoras de Eje Simple, Trituradoras Multi Eje
Tipos de Equipamiento (Vidrio)
Trituradoras, Molinosy Pulverizadoras
Trituradoras
Tipos de Equipamiento (Metal)
Trituradoras y Molinos
Trituradoras de Eje Simple, Trituradoras Multi Eje
Úlima Actualización
30 jul. 2022